اسکوبی دو در فرار رایانه ای

یکی دیگر از ماجراهای اسکوبی دو، سگ سخنگو و دوستانش که مثل همیشه کمی تصادفی و کمی با زرنگی از گیر و دار ماجراهای مختلف خودشان بیرون می آورند...  

گالری

کارگردان

بازیگران