افسانه کورا : پایان بازی

گروه ماگما حمله گسترده ای به شهر صلح می کند و تقابل سختی میان آواتار کورا و آمون شکل می گیرد که…

گالری

کارگردان

بازیگران